Szabályok, részvételi feltételek

A Nyereményjátékok szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az ÁllatiJóÉkszerek (allatijoekszerek.hu), (a továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett Facebook oldalon megjelenő valamennyi Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék), az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött személy (továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A Játék leírása

A Játék az ÁllatiJóÉkszerek Facebook oldalán megosztott posztban érhető el. Ott olvasható a Játék leírása, tekinthetők meg az ahhoz kapcsoló anyagok és ott lehet regisztrálni, illetve jelentkezni a Játékra. Ha a feltételek máshogy nem szólnak, általánosan a következő feltételekkel indítunk nyereményjátékot:

✅ kedvelje a nyereményjáték bejegyzését

✅ válaszoljon a játékban feltett kérdés(ek)re

A megosztás nem feltétele a játékban való részvételnek.

A Játék időtartama

Minden esetben a nyereményjáték posztjában található. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni

  • valamennyi, adott Játékkal kapcsolatban feltett kérdésre történő válaszadással, valamint
  • az adott Játéknál kért adatok hiánytalan megadásával lehet.
  • a játékban meghatározott egyéb feltételek teljesítésével, pl. vásárlás végrehajtásával a webáruházban

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybevételéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím és telefonszám megadása. A Játékra történő jelentkezés kizárólag, ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

A játékban csak akkor vehet részt valaki, ha a Játékos a játék pályázati feltételt teljesítette.

Nyeremény

A nyereményjáték posztjában meghatározott termékek vagy kuponok.

Sorsolás

A játékosok közötti sorsolás alkalmazás segítségével történik. A sorsolás folyamatát képeken rögzítjük.

Nyertesek értesítése

A nyertest az adott Játék alatti posztban, a hozzászólása alatt értesítjük. Külön posztban is megnevezésre kerülnek a nyertesek.

A nyeremények kézbesítése

A nyereménytárgyat az allatijoekszerek.hu webáruház küldi el a nyertesnek. A küldés díja a szervezőt terheli. Amennyiben kuponok nyerhetők, úgy a kuponkódot a webáruház emailben vagy messengeren küldi ki a játékosoknak, a játék során megadott kapcsolatfelvételi módon keresztül.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe!

Adatkezelés

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy

– a Szervező a Játékos által megadott személyes adatokat (pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám) kezelje kapcsolatfelvétel céljából, a cél teljesüléséig, de legkésőbb a nyeremény feladásáig.

A Szervező a személyes adatokat az Infotv. rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

Felelősségkizárás

A pályázatok hiányosságáért (névelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik.

Egyéb

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.